Nápověda pro publikační systém Weebo

  1. Úvod a názvosloví
  2. Přihlášení do administrace
  3. Odkazy hlavní navigační lišty
  4. Přidávání a úprava uživatelů
  5. Přidávání nových stránek a změny struktury webu
  6. Úpravy obsahu jednotlivých stránek
  7. Vkládání obrázků a hypertextových odkazů
  8. Závěr

Úvod a názvosloví

Publikační systém Weebo - je systém vyvinutý společností AG TOP TIP s.r.o. pro pohodlnou správu internetových stránek.

Obsah celého webu se skládá z webových stránek. Každá stránka se skládá z jednoho, nebo několika příspěvků. Weebo využívá dva typy příspěvků. První může obsahovat text a ilustrační obrázky. Druhý typ příspěvku se nazývá galerie a skládá se pouze z obrázků. Příspěvky lze snadno tvořit a přesouvat mezi jednotlivými stránkami webu. Stejně je možné jednoduše měnit strukturu webové prezentace, přidávat, měnit a přesouvat samotné webové stránky stránky.

Základní modul Weebo obsahuje všechny funkce dostačující pro 90% firemních internetových prezentací. Pomocí přídavných modulů lze systém rozšířit o internetový obchod, katalog výrobků a řadu dalších funkcí.

Nápověda je rozdělena do několika oblastí. Názorně popisuje všechny funkce systému. Doporučujeme číst jednotlivé kapitoly postupně. K jednotlivým bodům se můžete kdykoliv vrátit.

Názvosloví

Odkaz - text, obrázek, nebo animace, umožňující po kliknutí přejít na jinou internetovou stránku

Navigace - souhrn odkazů umožňující pohyb po webových stránkách, většinou zobrazuje strukturu webu

Struktura webu - souhrn stránek tvořících web

Stránka - internetová stránka obsahující jednotlivé příspěvky

Příspěvek - část webové stránky může obsahovat text a obrázky a mít různé vlastnosti

Vlastnosti příspěvku - příspěvku lze nastavit vzhled, pořadí, jazykovou šablonu a další parametry

Zobrazení příspěvku - příspěvek se zobrazuje celý, nebo se zobrazí jen nadpis příspěvku, volitelně s datumem, odkazující na úplné zobrazení příspěvku

Pořadí - uživatel může určovat pořadí v jakém se zobrazí jednotlivé odkazy na stránky v navigaci (pořadí stránek) a také pořadí příspěvků na stránkách

Přihlášení do administrace

Přihlášení do administrace. Zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na Přihlásit. Údaje zadávejte přesně, systém rozlišuje malé a velké písmena. Můžete si zvolit jazyk administračního rozhraní. Po přihlášení se v horní části stránky zobrazí tyto odkazy - Úpravy - zde je možné upravovat obsah a strukturu webu, Uživatelé - pro správu uživatelů a jejich oprávnění, Náhled - otevírá do nového okna náhled upravovaného webu, Nápověda - s odkazem na tuto stránku, v pravém horním rohu se zobrazí informace o přihlášeném uživateli a tlačítko Odhlásit - pro bezpečné odhlášení.

video - login

Přidávání a úprava uživatelů

Po kliknutí na Uživatelé můžete vyplnit kartu nového uživatele. Obsahuje Uživatelské jméno, oprávnění uživatele, kde uživatel může upravovat web, ale nemůže zřizovat nové uživatele a administrátor může obojí, Jméno, Příjmění a Email. Po uložení je vygenerováno heslo pro přihlášení. Toto heslo je možné později změnit.

video - uzivatel

Přidávání nových stránek a úprava stávajících stránek - změny struktury webu

Kliknutím na Upravit stránky a navigaci zobrazíte okno pro úpravy, dále zvolíte Vytvořit novou stránku a vyplníte formulář s vlastnostmi nové stránky. Kromě názvu stránce můžeme nastavit jestli bude viditelná na webu a v navigaci, pořadí a řadu dalších parametrů.

Zveřejnit: Není-li označeno, stránku není možno zobrazit na webu (neaktivní stránka)
Položka menu: Není-li označeno, stránka není viditelná v navigaci, ale může na ni vést odkaz (skrytá stránka)
Zobrazit v novém okně: Je-li označeno, stránka se otevře do nového okna
Název: Název stránky - zobrazuje se v navigaci jako tlačítko odkazující na stránku
Klíčová slova: Slova vystihující text na stránce, s interpunkčními znaménky, oddělená čárkami - nezobrazují se, ale říkají vyhledavačům co na stránce najdou
Odkaz: Vyplněním webové adresy do tohoto pole se stránka přestane zobrazovat, její název v navigaci bude odkazovat na uvedenou adresu
Jazyk: Vyplňuje se kód určující ve které jazykové verzi se stránka zobrazí - například pro češtinu je to cs, pro angličtinu en
Šablona: Web může mít několik šablon pro jednotlivé stránky určujících jejich vzhled - například modrá, červená, nebo letní, zimní...
Zanoření: Vyberete jestli odkaz na stránku bude součást hlavní navigační lišty, nebo bude zanořen pod některou jinou stránku
Pořadí: Podle čísel v tomto poli se stránky v navigaci řadí. Při tvorbě webu je dobré nechávat mezi jednotlivými stránkami určitý interval. Po přidání nové stránky pak nemusíte upravovat všechny související. Vhodné řady jsou například 5, 10, 15, 20, 25 nebo 10, 20, 30, 40...
Modul: Určuje jaké funce bude stránka mít, Obsah stránky je základní, Mapa serveru zobrazuje přehledně rozbalenou navigaci, na míru jsou přidávány další moduly.

video - upravit

Po vytvoření lze kdykoliv upravovat všechny vlastnosti stránky, případně ji úplně smazat.

video - vlastnosti

Vytvořené stránce přidáme obsah vložením jednoho, nebo několika příspevků.

Pro úpravu obsahu stránek vybereme v přehledu stránek tlačítko Obsah. Poté vybereme jestli budeme vkládat běžný příspěvek, nebo galerii a vytvoříme ho. Přízpěvek má název, parametry pro zobrazení a textový obsah, do kterého je možné vkládat texty a obrázky včetně hypertextových odkazů. Hotový příspěvek uložíme.

V horní části formuláře pro vytvoření a úpravu příspěvku se nachází pole pro nadpis stránky. Barvu nadpisu upravíte kliknutím na paletu vlevo. Políčko Aktivní na www rozhoduje o tom, jestli se odkaz na stránku bude zobrazovat v navigaci. I na stránku která nemá zaškrtnuto Aktivní na www můžete odkazovat v textu jiných stránek a po kliknutí na tento odkaz se zobrazí. Stránka se může skládat z textu a obrázků, nebo z krátkých textů - anotací, odkazujících na další stránky. Ve druhém případě zaškrtněte políčko Stručný výpis. U anotací se může zobrazovat datum, který pohodlně vyberete z kalendáře.

video - prispevek CHYBI TLACITKO SAVE

Do textu můžete vkládat obrázky a odkazy na jiné stránky, sami také určujete velikost, barvu a použité písmo. Kliknutím na ikonu obrázek v liště nad polem pro text se otevře dialog pro přidání obrázku. Kliknutím na Vybrat na serveru se otevře složka s obrázky na serveru kde máte umístěný web. Můžete vybrat libovolný obrázek a vložit ho do textu. V případě, že obrázek ještě na serveru není, můžete ho tam nahrát ze svého počítače. Kliknutím na tlačítko Procházet otevřete složky ve svém počítači, vyberete obrázek a kliknutím na Nahrát ho odešlete ho na server. Poté ho můžete přidat na stránku. Myslete na uživatele Vašeho webu - nepřidávejte na web obrázky vetší než několik desítek, maximálně několik stovek kilobajtů. Datovou velikost obrázku nejlépe změníte tím že před odesláním na server upravíte jeho šířku a výšku. Běžné obrázky velké velikosti nebývají širší než 600 až 800 pixelů.

video - obrazek SAVE

Kliknutím pravým tlačítkem myši můžete vloženému obrázku přiřadit parametry jako je odsazení, velikost okraje, velikost obrázku a další. Změny velikosti používejte pouze ve výjimečných případech, platí že obrázek pro web má být upraven na správnou velikost před nahráním na server. Obrázek může také odkazovat na jinou webovou stránku. V nabídce Cíl můžete nastavit, jestli se má tato stránka otevřít v novém okně. Po úpravě nezapomeňte text stránky uložit.

video - obrazekvlastnosti SAVE

Odkaz do textu vložíte tak, že označíte slovo které se má stát odkazem a pak kliknete na tlačítko vložit odkaz. Dialogové okno pro vkládání odkazů nabízí obdobné možnosti jako okno pro vkládání obrázků. Sami určujete, jestli odkaz bude na obrázek, animaci, stránku ve vašem webu nebo na libovolnou jinou internetovou stránku. Lze také zvolit jestli se cílová stránka má zobrazit v novém okně prohlížeče, nebo nikoliv.

video - odkaz - vytvorit

Do stránek je možné vkládat také texty a tabulky vytvořené v kancelářských programech, jako je MS Word, nebo MS Excel. Většinou si text zachová i formátování. Lepší pro použití stránek je vkládat do systému neformátovaný text a upravovat ho až v administraci, totéž platí pro tabulky.

video vlozit word

Závěr

Publikační systém Weebo je neustále zdokonalován. Na zakázku mohou být přidány prakticky libovolné další moduly a funkce.

Přejeme Vám příjemnou práci s publikačním systémem.